Basiscursus Dup(l)op (5 dagdelen), 33 SKJ punten

€ 730,-

Systemische interventies, visualiseren met behulp van duplopoppetjes

Dup(l)op onderscheidt zich van andere cursussen, met een vergelijkbaar aanbod, doordat je naast het werken met de duplopoppetjes, vaardigheden aangereikt krijgt met betrekking tot je hulpverlenersattitude en woordkeuze die je nodig hebt bij het maken van systeemopstellingen om tot de diepere laag te komen. Je leert een veelheid aan systemische interventies en leert deze te vangen in een dynamisch beeld.

 

Donderdagavond, Albert Cuypstraat 1e, 5914 XE Venlo (gebouw Boei-Limburg, eerste verdieping, Berenkamer).

Cursusdata:

- Donderdagavond 26/09/24 - 10/10/24 - 31/10/24 - 14/11/24 - 28/11/24 van 17.00 tot 21.30 uur

 

 

Bij een minimum van 6 cursisten gaat de cursus door.

 

NODE Duplop Inschrijfformulier September 2024 NP 3
Word – 399,6 KB 63 downloads

Verdiepende module "Strijd" (1 dagdeel) - 6 SKJ punten

€ 145,-

Let op:  een basiscursus Dup(l)op of Een Taal erbij is vereist

 

Verdiepende module "Strijd in gezinnen" - 6 SKJ punten

"Strijd in gezinnen" is een extra module. De focus ligt op triadisch denken, het visualiseren van de gekmakende positie, het partnerrelatieschema bij strijd en het escalatieschema. Ook bij dit dagdeel is er volop aandacht voor de attitude van de jou als hulpverlener, de woordkeuze en de meervoudige partijdigheid. De verdeeldheid die strijd kan opleveren wordt op verschillende manieren neergezet met attributen die raken.

 

Donderdagavond, Albert Cuypstraat 1e, 5914 XE Venlo (gebouw Boei-Limburg, eerste verdieping, Berenkamer).

Cursusdata:- Donderdag 12/12/2024 van 17.00 tot 21.30 uur

 

 

Bij een minimum van 6 cursisten gaat de cursus door.

 

NODE Duplop Inschrijfformulier September 2024 NP 3
Word – 399,6 KB 42 downloads

Combi basiscursus Dup(l)op + "Strijd" (6 dagdelen), 39 SKJ punten

€ 835,-

Een combinatie van systemische interventies, visualiseren met behulp van duplopoppetjes én de verdiepende module "Strijd in gezinnen"

Naast het werken met de duplopoppetjes, krijg je vaardigheden aangereikt met betrekking tot je hulpverlenersattitude en woordkeuze die je nodig hebt bij het maken van systeemopstellingen om tot de diepere laag te komen. Je leert een veelheid aan systemische interventies en deze te vangen in een dynamisch beeld. Na de basiscursus volg je "Conflictscheidingen en strijd in gezinnen", een extra dagdeel. De focus ligt op triadisch denken, het visualiseren van de gekmakende positie, het partnerrelatieschema bij strijd en het escalatieschema.

Bij beide modules is er volop aandacht voor je attitude, de woordkeuze en de meervoudige partijdigheid.

 

Zie informatie bij beide modules.

 

Donderdag, Albert Cuypstraat 1e, 5914 XE Venlo (gebouw Boei-Limburg, eerste verdieping, Berenkamer).

Cursusdata:

- Donderdagavond: 26/09/24 - 10/10/24 - 31/10/24 - 14/11/24 - 28/11/24  en 12/12/2024 van 17.00 tot 21.30 uur van 17.00 tot 21.30 uur

 

Bij een minimum van 6 cursisten gaat de cursus door.

 

NODE Duplop Inschrijfformulier September 2024 NP 3
Word – 399,6 KB 45 downloads

Moduledag 2: Terugkomdag "Denken in lijnen", 12,75 SKJ punten

€ 245,- (inclusief lunch)

Voor deze terugkomdag is een basiscursus Dup(l)op, een Taal erbij of een vergelijkbare cursus noodzakelijk

Bij deze moduledag stippen we een aantal belangrijke thema’s uit de basiscursus Dup(l)op opnieuw aan en diepen we deze uit. Naast de herhaling zeker ook de verdieping en uitbreiding van systemische interventies.
We kijken naar verschillende “lijnen”: de levenslijn (genogram), de intergenerationele lijn, de dyades en de triades (driehoekspatronen) de schaalvragen.

 

Donderdag, Albert Cuypstraat 1e, 5914 XE Venlo (gebouw Boei-Limburg, eerste verdieping, Berenkamer).

- Vrijdag 12 januari 2024, van 8.45 uur tot 17.30 uur (inclusief lunch)

 

Bij een minimum van 6 cursisten gaat de cursus door.

 

NODE Duplop Inschrijfformulier September 2024 NP 3
Word – 399,6 KB 44 downloads

Moduledag 3 "Visualiseer & externaliseer", 12,75 SKJ punten

€ 245,-

Voor deze terugkomdag is een basiscursus Dup(l)op, een Taal erbij of een vergelijkbare cursus noodzakelijk

Deze moduledag sluit aan op de basiscursus Dup(l)op of een vergelijkbare cursus.
Je leert over de theoretische kaders (Narratieve stroming) van externaliseren. Je leert hoe je verschillende problematieken kunt externaliseren. Je leert welke keuze uit attributen een passend beeld maken voor de cliënt en/of het cliëntsysteem. Door te externaliseren koppel je de problematiek los van de persoon en geef je erkenning voor zijn/haar zijn. 

 

Donderdag, Albert Cuypstraat 1e, 5914 XE Venlo (gebouw Boei-Limburg, eerste verdieping, Berenkamer).

- Donderdag 14/12/2023 van 8.45 uur tot 17.30 uur (inclusief lunch)

 

Bij een minimum van 6 cursisten gaat de cursus door.

 

NODE Duplop Inschrijfformulier September 2024 NP 3
Word – 399,6 KB 46 downloads

Moduledag 4 "Attitude van de hulpverlener", 12,75 SKJ punten

€ 245,-

Voor deze terugkomdag is een basiscursus Dup(l)op, een Taal erbij of een vergelijkbare cursus noodzakelijk

Deze moduledag sluit aan op de basiscursus Dup(l)op of een vergelijkbare cursusDe therapeutische relatie is voor een groot deel bepalend voor het al dan niet slagen van het therapeutisch proces. Als hulpverlener zet je jezelf in als instrument. Om goed te kunnen hulpverlenen is het belang dat je jezelf goed kent: je coping mechanismen, je overdracht en tegenoverdracht.

Bij deze moduledag kruip je als het ware in de rol van de cliënt en ga je voelen en ervaren wat je als hulpverlener van de ander vraagt.

 

Donderdag, Albert Cuypstraat 1e, 5914 XE Venlo (gebouw Boei-Limburg, eerste verdieping, Berenkamer).

- Vrijdag 7 juni 2024

 

Bij een minimum van 6 cursisten gaat de cursus door.

 

NODE Duplop Inschrijfformulier September 2024 NP 3
Word – 399,6 KB 50 downloads

Systemisch navigeren (6 dagdelen), 38,25 SKJ punten, INCOMPANY

€825,-

 

Systemische interventies vanuit het narratieve gedachtengoed

Een narratief kan je helpen om op een ander manier er naar het probleem te kijken. Door middel van narratieve interventies kun je richting geven aan het gesprek. De interventies zijn mooie hulpmiddelen om extra betekenis toe te voegen aan de taal.
Bij de cursus “Systemisch navigeren” leer je dat niet de persoon het probleem is maar dat het probleem het probleem is (externaliseren). Samen wordt gekeken naar het hoofdverhaal/probleemverhaal dat mensen juist beperkt in hun functioneren. Er zijn een aantal (mede-)bepalende factoren: cultuur, etniciteit, gender en (seksuele identiteit). Deze hebben soms een beperkende werking waardoor de verhalen niet overeenstemmen en welke het hoofdverhaal naar de achtergrond drukken.
Zoals je van ons gewend bent lopen jouw attitude en woordkeuze als een rode draad door de cursus "Systemisch navigeren".

 

Donderdag, Albert Cuypstraat 1e, 5914 XE Venlo (gebouw Boei-Limburg, eerste verdieping, Berenkamer).

Data volgen

Bij een minimum van 6 cursisten gaat de cursus door.