Ons cursusaanbod

 

Het doel van ons aanbod is om cursisten te leren werken met familieopstellingen met behulp van duplopoppetjes met bijbehorende systemische interventies.

 

Als systeemwerkers gaan we ervan uit dat een kind/jongere onlosmakelijk verbonden is met zijn/haar context (systeem). We richten ons op kinderen/jongeren en hun gezinnen bij wie sprake is van problemen in de opvoedingsrelatie en communicatie waarbij verergering van het probleem verwacht wordt als er niet wordt geïntervenieerd.

De relatie tussen het kind/de jeugdige en zijn systeem is uiterst kwetsbaar. Door middel van duplo-poppetjes en ander materiaal wordt het probleem van de cliënt verbeeld en de innerlijke dialoog zichtbaar gemaakt en gestimuleerd.
De “meerdere waarheden“ van het systeem komen op tafel.  Er ontstaat een beeld (samen gevisualiseerd) waarbij patronen en onderlinge posities zichtbaar worden. Ook het verleden wordt “gevangen” in het beeld op tafel. Dit is nodig omdat het verleden doorspeelt in het handelen in het heden. 

Door samen met de cliënt en zijn/haar systeem een dynamisch beeld te maken, wordt er geëxternaliseerd. Er wordt in derde persoon over de problemen gesproken waardoor de lading voor de cliënt ietwat vermindert.

Een heel aantal systemische interventies en gesprekstechnieken (attitude van de hulpverlener) zal de revue passeren.

De combinatie van systemische interventies mét Dup(l)op als extra communicatiemiddel is krachtig.

Duplop onderscheidt zich van andere cursussen, met een vergelijkbaar aanbod, doordat de cursist naast het werken met de duplopoppetjes, vaardigheden aangereikt krijgt met betrekking tot zijn/haar hulpverleners-attitude en woordkeuze die je nodig hebt bij het maken van systeemopstellingen om tot de diepere laag te komen.

 

Het cursusaanbod van Dup(l)op is gebaseerd op principes van een ”Taal erbij”, de contextuele theorie, de systeemtheorie, de oplossingsgerichte- en sociaal-leertheoretische theorie.