Systemische visie

Als systeemwerkers gaan we ervan uit, dat een kind/jongere onlosmakelijk verbonden is met zijn/haar systeem. Een kind functioneert binnen verschillende contexten: het gezin, de familie, de school, de buurt, de sportclub, de harmonie, de scouting, enz. We richten ons op het kind/de jongeren en het gezin bij wie sprake is van problemen in de opvoedingsrelatie en communicatie, waarbij verergering van het probleem verwacht wordt, als er niet wordt geïntervenieerd.
De relatie tussen het kind/de jeugdige en zijn systeem is uiterst kwetsbaar. Door middel van duplo-poppetjes en ander materiaal wordt het probleem van de cliënt verbeeld en de innerlijke dialoog zichtbaar gemaakt en gestimuleerd.
De “meerdere waarheden“ van het systeem komen op tafel. Er ontstaat een beeld (samen gevisualiseerd) waarbij patronen en onderlinge posities zichtbaar worden. Ook het verleden wordt “gevangen” in het beeld op tafel. Dit is nodig, omdat het verleden doorspeelt in het handelen in het heden.
Door samen met de cliënt en zijn/haar systeem een dynamisch beeld te maken, wordt er geëxternaliseerd. Er wordt in derde persoon over de problemen gesproken, waardoor de lading voor de cliënt ietwat vermindert.
Een heel aantal systemische interventies en gesprekstechnieken (attitude van de hulpverlener) zal de revue passeren.
Bij onze trainingen staan de attitude van de hulpverlener en woordkeuze centraal.

Node Venlo vindt het belangrijk om betaalbare en maatschappelijk verantwoorde attributen te gebruiken. Voor het vervaardigen hiervan hebben we de samenwerking gezocht met:

- School voor Praktijkonderwijs Wildveld, Venlo

- Yuverta college, Nederweert

- Theo van Sommeren

- Tom van der Grinten

- College Den Hulster, Venlo

- Aleid Lamers